SWE

Spetskompetens Europa AB er et veldig spesiell bemannings-selskap, som sikter på høy kvalitet. Andre bemanningsselskaper konkurrerer med lave priser, men vi erverver våre ansatte håndverkere gjennom våre gode kontakter i Baltikum, Polen og Russland, og betaler dem omtrennt den samme lønn som en normal håndverkere har i Sverige. Dette gjør at alle de beste, dyktigste, ordentligste håndverkerene i Øst-Europa står i kø for å få jobb gjennem oss.

Spetskompetens Europa AB er et nytt friskt alternativ i det nordiske arbeidsmarkedet. Bare de beste medarbeiderne i de forskjellige forretningsområdene blir sendt ut av oss. Spetskompetens Europa AB er som navnet sier et team av spesialister innenfor rammen av det europeiske samarbeidet.

Vi har alle de bevisene og forretningsmessige kravene som trengs for å utføre de spesielle håndverk hvor vi er representert. Kontakt vårt kontor eller salgsteam for priser og forespørsler.

Vi driver med metall, blekk, VVS og ventilasjon samt mange andre aktiviteter. La Spetskompetens bli ditt stikkord for godt utført arbeid og en god økonomi i din virksomhet.


Bygning
Rør
Blekk/Tak/Panel
Isolering
Snekkere
Sveisere
Elektriker
Sement
Betong
Armering
Varme
Ventilasjon
Sanitet
Vann